Příběh peněz

Velice bizarní způsob, jak dnes vznikají peníze

„Při peněžní interakci mezi dvěma fyzickými osobami není možné nafouknout objem cirkulujících peněz v oběhu pomocí půjček, a to proto, že věřitel nemůže půjčit to, co sám nemá. Banky to však dělat mohou. Jen komerční banky a fondy mohou půjčovat peníze, které vyrobí tím, že je někomu půjčí.“ 
prof. Irving Fisher, ekonom, z jeho knihy „100 % peníze“ (1935)

Největší množství peněz dnes vzniká při poskytování úvěrů obchodními bankami a většina peněz v ekonomice pochází z tohoto úvěrového původu. Peníze vznikají jako závazek věřitele,který se zaváže, že do jisté doby splatí půjčený obnos.

Při poskytování úvěru obchodní banky vytvářejí peníze, nepůjčují peníze, jež do nich někdo předtím vložil. Z účetního hlediska banka v aktivech zvyšuje pohledávky za klienty – úvěry a v pasivech zvyšuje závazky za klienty – běžné účty. Navyšuje svou bilanční sumu o výši poskytnutého úvěru neboli vytváří majetek.

Obecně peníze vznikají při každé operaci, kdy obchodní banka kredituje účet nějakého klienta, aniž by zároveň s tím došlo ke snížení stavu účtu jiného klienta v bankovním systému o stejnou částku.

Jakýkoliv subjekt, který není bankou, při poskytování úvěru nevytváří peníze. Pokud někomu půjčíte 1 000 Kč, z účetního hlediska si v aktivech snížíte stav pokladny a zvýšíte stav pohledávek. Vaše bilanční suma zůstává nezměněna. Při poskytnutí úvěru jste nevyprodukovali nové peníze. Obchodní banka ano.

Při splácení úvěru zanikají peníze ve výši poskytnuté jistiny. Zaplacené úroky končí na účtu rezerv, stávají se součástí mezibankovní likvidity a výnosů banky.

Obecně peníze zanikají při každém snížení účtu klienta banky, jež není doprovázeno stejným zvýšením účtu jiného klienta v bankovním systému.

Také se Vám nechce věřit, že peníze dnes vznikají tímto způsobem? Nejste v tom sami, také jsme dlouhou dobu odmítali uvěřit tomuto faktu. Také mnoho vystudovaných ekonomů stále věří pohádce, že banky půjčují peníze vkladatelů, přestože již tomu tak dávno není, zřejmě i proto, že se tomu učí v základních ekonomických kurzech. Avšak skutečnost, že banky vytvářejí peníze z ničeho, nedávno potvrdila i anglická centrální banka.

Chci nezávazné informace