Příběh peněz

Templáři a složený úrok

Už jste se někdy zamysleli nad tím, jak během necelých 200 let řád templářů získal pohádkové jmění a značnou moc? Jisté je, že při prozkoumávání ruin jeruzalémského Chrámu něco objevili. Nejspíše to byly knihy obsahující zajímavé vědomosti a mezi nimi i tajemství složeného úroku. Také vznik a rozšíření moderního bankovnictví se připisuje templářům.

Již staří Sumerové znali pravidlo 70 (někdy se uvádí 72), které praví: Podělíme-li 70 (72) úrokovou mírou, dostaneme přibližně čas, po kterém se jistina zdvojnásobí. Nejlépe si to uvedeme na následujícím příkladu. Při úrokové míře 10 % se uložená částka (nebo dluh, záleží na které straně transakce se nacházíte) zdvojnásobí za 7 let. Za dalších 7 let se zase zdvojnásobí - nyní už je to čtyřnásobek původní částky. Za dalších 7 let osminásobek, za dalších 7 let již dlužíte šestnáctinásobek původní částky.

Zajímavější však je, jak funguje složené úročení v delším období. Ukážeme na dalším příkladu. Uložíte si v bance 1 gram zlata a banka Vám bude úročit tento vklad 10 % ročně. V případě, že byste na svou investici zapomněli a následně Vaši potomci by se po 227 letech přihlásili ke svému dědictví po Vás, měli by při složeném úročení nárok na téměř 2740 tun zlata, což přibližně odpovídá aktuální celoroční těžbě zlata. Za dalších 7 let pak nárok na dvojnásobnou celoroční produkci a po 271 letech nárok na všechno vytěžené zlato na světě (odhaduje se 165 000 tun).

Jak sami vidíte, složené úročení je nástrojem koncentrace bohatství a z něj vyplývající moci do rukou malé menšiny. Byla to právě tato znalost, která templáře přivedla k jejich pohádkovému bohatství.

Chci nezávazné informace