Příběh peněz

Každá měna skončila hodnotou toho, z čeho byla vyrobena BEZ VÝJIMKY

Již více než 3000 let se neustále opakuje stejný cyklus, který se podobá společenskému kyvadlu. To se pohybuje od kvalitních peněz k měně založené na příslibech a zase zpět ke kvalitním penězům.

  1. Země začíná s kvalitními penězi, zlatem nebo stříbrem, a nebo jsou tyto peníze drahými kovy podloženy (kryty).
  2. S růstem ekonomického bohatství roste také politický vliv a zvyšují se výdaje na financování armády.
  3. Vlády si na sebe berou další a další závazky (sociální sliby, války, atd.), na které potřebují další dluhy a výdaje explodují.
  4. Vlády vydávají víc měny, aby měly na zaplacení všech závazků. To se děje pomocí znehodnocování jejich mincí menším podílem zlata a stříbra nebo nahrazením těchto peněz papírovou měnou, která může být vytvářena v neomezeném množství.
  5. Veřejnost pocítí zvyšování cen a ví, že něco není v pořádku a finanční trhy ztrácejí víru v měnu.
  6. Lidé začnou vyměňovat vládou vydanou a znehodnocenou měnu za reálné hodnoty, zvláště za zlato a stříbro.

  7. Zlato a stříbro se revalvují (přecení) a aktuální hodnota odpovídá celkovému objemu natištěné měny.

Tento proces přináší obrovské bohatství těm, kdo správně předvídali a vyměnili předem měnu za skutečné "peníze" – zlato a stříbro.

Kde se podle Vás aktuálně nacházíme v tomto procesu?