Drahé kovy

Jidášových 30 stříbrných

V Bibli se píše, že Jidáš zradil Krista za 30 stříbrných. Jaká to byla vlastně suma a jaká suma je to dnes?

Převažuje názor, že tyto mince byly nejspíše tyrské šekely. Jeden šekel obsahoval něco mezi 12 až 15,5 gramy (0,4 až 0,5 unce) stříbra. Při dnešních cenách stojí 15 uncí stříbra něco přes 500 dolarů, což je velice směšná cena za zradu. Za tuto cenu dnes „ani kuře nehrabe“.

Podívejme se však, jakou cenu mělo těch 15 uncí stříbra v Ježíšově době. Wikipedia uvádí, že třicet stříbrných byla mzda za cca. čtyři měsíce práce kvalifikovaného dělníka té doby. Dnes se čtyř měsíční mzda tesaře pohybuje kolem 15 000 dolarů, což znamená že, těchto 15 uncí stříbra by v dnešních cenách odpovídalo 15 000 dolarům.

Z toho jasně vidíme, jak značně je dnes stříbro podhodnoceno, zvláště uvážíme-li že stříbro je dnes strategickou komoditou a druhou nejvíce používanou látkou po ropě. Cena 1 000 dolarů za unci stříbra je tedy velmi realistická a rozhodně není stropem

Chci nezávazné informace